Dombok 1602-1679

Nedan återfinns en PDF-fil innehållande en avskrift av alla tingen i Lima mellan år 1602 och 1679, hämtade ur Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län. Observera att detta är ett arbetsdokument där där bara en första genomläsning gjorts. Dokumentet innehåller därmed sannolikt en hel del feltolkningar och läsfel. Kontrollera alltid alla uppgifter mot originalet!

Ladda ner dokumentet genom att klicka på denna länk